search
top

Музейна рада шукає членів

a170b1b4187d00ebe7411ed52c4de8c9

Музейна рада є дорадчим органом з питань реалізації національної музейної політики при Міністерстві культури та має стати ефективним інструментом діалогу Міністерства й професійної спільноти, майданчиком для обговорення та пошуку шляхів вирішення актуальних проблем галузі.

 

Оновлення складу Музейної ради здійснюється відповідно до Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України затвердженого Наказом Мінкультури № 983 від 06.11.2016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 листопада 2016 року за № 1518/29648, а також згідно із рішенням Музейної ради від 24 травня 2016 р.

 

Оновлення складу Музейної ради відбуватиметься на основі пропозицій професійної музейної спільноти з урахуванням культурного і географічного розмаїття країни, та має на меті забезпечити репрезентативність Ради через пропорційне представництво профільних інституцій різного типу, статусу та організаційно-правової форми.

 

Кількість членів Музейної ради має становити не більше 21 особи.

 

Пропозиції приймаються від музеїв та професійних музейних громадських об’єднань, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України.

 

При підготовці пропозицій просимо зважати на відповідність кандидатур таким критеріям:

- значний досвід роботи та високий фаховий рівень кандидата;

- обізнаність зі станом музеїв певного типу та профілю на національному та/або регіональному рівні;

- довіра до кандидата;

- готовність кандидата брати активну участь у роботі Музейної ради.

 

Пропозиції приймаються до 25 січня 2017 року включно на електронну адресу museum.department@gmail.com (з позначкою в темі листа «Музейна рада»)

 

До пропозиції додається письмова згода кандидата на участь в роботі Музейної ради.

 

До складу музейної ради буде включено представників профільних інституцій за наступним принципом:

- від музеїв, яким в установленому порядку надано статус національних (не менше однієї чверті складу Музейної ради);

- від інших державних і комунальних музеїв (закладів І–ІV категорій), яким не надано статусу національного (не менше однієї чверті складу Музейної ради);

- від музеїв, створених при підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах усіх форм власності чи у їх складі, музеїв приватної форми власності, заповідників, галерей, робота яких відповідає кодексу етики Міжнародної ради Музеїв ІСОМ (загалом не менше однієї чверті складу);

- від професійних музейних громадських об’єднань, профільних аналітичних та науково-методичних центрів (не менше однієї особи).

 

top